Zdravotník

Kroužek “ ZDRAVOTNÍK „

Kroužek první pomoci hravou a nenásilnou formou

Děti používají výukový materiál, interaktivní tabuli, figurínu na masáž srdce a dýchání.

Společně s lektorkou si děti vyzkouší základy první pomoci.

Lektorka : Klára Procházková ( zdravotnice zotavovacích služeb)